EVALUATIE WERKOMSTANDIGHEDEN AIOS KLINISCHE CHEMIE

Hoog percentage aios kampt met burn-outklachten

  • 3 min.
  • Beroepsontwikkeling
  • Beroepsuitoefening

Eind mei 2021 heeft het AIOS-bestuur een enquête gehouden onder de aios klinische chemie. Deze enquête omvatte vragen op het gebied van vooropleiding en werkervaring, salariëring, dienstvergoeding en -compensatie, mogelijkheden tot bijwonen en vergoeding van cursussen en congressen, werkomstandigheden en werk-privébalans.

Enquêtes over salariëring en dienstvergoeding doen we met tussenpozen van enkele jaren om als input te dienen voor onze overleggen met andere ondersteunende specialismen (ziekenhuisapothekers en klinisch fysici in opleiding) en De Jonge Specialist (DJS) in het kader van cao-onderhandelingen. Ditmaal hebben we de enquête uitgebreid met vragen over de werkomstandigheden om een beter beeld te krijgen van wat er leeft onder de aios en waar eventuele knelpunten bestaan. Dit was een goed moment om deze uitvraag te doen, omdat de effecten van de coronacrisis op de opleiding nu duidelijk zijn geworden en ook DJS recent veel aandacht heeft gecreëerd voor de werkomstandigheden van alle medische a(n)ios.
Uit deze enquête zijn enkele opvallende zaken naar voren gekomen, die wij graag breder communiceren om aandacht te vragen voor de huidige situatie van de aios klinische chemie. &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?