Voorpret

  • 1 min.
  • Voorwoord
Portretfoto (kleur) Karin van den Hurk
Karin van den Hurk

‘Ga je ook naar het voorjaarscongres?’ Een veel gehoorde vraag de afgelopen periode. Ik begrijp het wel: voor het eerst sinds twee jaar is er weer een live congres. Het 75-jarig jubileum van de NVKC wordt gevierd op een unieke locatie met een steengoed programma. Dat wilt u toch ook niet missen?

Mocht u nog twijfelen, deze uitgave van Laboratoriumgeneeskunde trekt u wel over de streep. Hans van Pelt en Steven Meex lichten het programma toe dat de congrescommissie voor u heeft samengesteld. Artificial intelligence, we gaan het straks omarmen, is gekozen als overkoepelend thema. Interviews met diverse sprekers zorgen voor verdere voorpret. Jochen Cals, keynote speaker, gaat in op de relatie tussen laboratorium en huisarts en waar deze nog kan verbeteren. Roos Boerman, arts-onderzoeker in Amsterdam UMC, vertelt hoe de inzet van een algoritme kan bijdragen aan doelmatige diagnostiek zoals een significante reductie in het aantal bloedkweken. AIOS klinische chemie William van Doorn en internist Paul van Dam gaan in op de implementatie van machine learning in de kliniek. Een wel heel interessant toekomstplaatje wordt geschetst door Guido Geerts, CEO bij Delft Imaging. Zij hebben bijvoorbeeld een AI-tool ontwikkeld voor de vroege detectie van tuberculose. En er is nog zoveel meer mogelijk met artificial intelligence. Welke rol is er voor ons klinisch chemici weggelegd?

Voorzitter Merel van Wijnen beschrijft hoe de vereniging om wil gaan met alle veranderingen in de zorg. Verder kunt u in dit nummer lezen wie er mogelijk in de prijzen gaan vallen op 31 mei, wordt de AIOS-casuïstiekavond uitgelicht en is het programma van het voorjaarscongres, inclusief de geselecteerde abstracts voor de posterpresentaties, voor u opgenomen. Natuurlijk ontbreekt ook de diagnose uit het laboratorium niet: Jorn Heerink en collega’s beschrijven een casus van een wispelturige stollingstijd.

En als kers op de taart zit bij deze editie een extra katern met een terugblik over de belangrijkste ontwikkelingen van de NVKC de afgelopen 75 jaar. Veel dank aan Jos Wielders en Piet Bartels van de historische commissie.

Een mooi voorjaarscongres gewenst!