Oost west thuis best?

  • 1 min.
  • Woord vooraf
Portretfoto (kleur) Karin van den Hurk

Voor u ligt het themanummer van Laboratoriumgeneeskunde over Do It Yourself; zelftesten in de klinische chemie. Een onderwerp waar genoeg over te praten valt: de juiste zorg op de juiste plek, dichtbij huis waar het kan, we kunnen er niet meer omheen. Een goed gekozen thema dus voor de NVKC-najaarsbijeenkomst op 6 december aanstaande.

Voorzitter Merel van Wijnen en bestuurslid Wendy den Elzen lichten de strategie van de NVKC toe in duidelijke doelen en actiepunten. De profilering van de klinisch chemicus als expert op het gebied van zelftesten is daar onderdeel van. Keynote speaker op de najaarsbijeenkomst Lester du Perron, arts en hoofdredacteur van Dokter Media, ziet ook een belangrijke rol voor de NVKC, bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening. Consumenten moeten worden gewapend tegen de schijnveiligheid van testen zonder klachten en zonder tussenkomst van een arts. Leidt screenend laboratoriumonderzoek wel tot gezondheidswinst? Dit kennishiaat identificeert Vibeke Bruinenberg nadat ze in de profileringsfase van de opleiding een marktonderzoek naar aanbieders van diagnostische testen verrichtte. Er bestaat een divers aanbod van bepalingen zonder dat er getoetst wordt of de aanbieder wel voldoet aan (verouderde) richtlijnen. Er is duidelijk werk aan de winkel. Wat betreft informatievoorziening is het megaproject van de vernieuwing van de NVKC-website goed getimed. De ontwikkeling van een nieuwe website voor consumenten is goud waard, waar kun je beter betrouwbare informatie over testen delen?

In een themanummer over zelftesten kan het perspectief van de gebruiker natuurlijk niet ontbreken. Voordelen van zelftesten leest u onder meer terug in het interview met diabetespatiënt Gerard van Unen. Meer grip krijgen op ziekte, minder frequente ziekenhuiscontroles, minder gedoe en een gevoel van rust en vrijheid. Daarbij is het fijn als er een professional op de achtergrond meekijkt. Marinke Bronkhorst-van der Helm, AIOS klinische chemie, en Angela Bikker, klinisch chemicus, laten weten dat thuistesten de toekomst worden. Zij delen hun ervaring bij het implementeren van een calprotectinethuistest. De diagnose uit het lab is helemaal thuis in dit nummer, het maakt nogmaals duidelijk dat er behoefte is bij patiënten of consumenten aan informatievoorziening door laboratoriumspecialisten.

Veel leesplezier en alvast prettige feestdagen en een mooie start van 2023 gewenst.
Karin van den Hurk, hoofdredacteur Laboratoriumgeneeskunde en klinisch chemicus OLVG Lab BV