'Eigen belang is ondergeschikt aan regionaal belang'

  • 5 min.
  • AIOS

De eerste jonge klaren die de vernieuwde profileringsfase hebben doorlopen zijn reeds geregistreerd, hoog tijd dus om de balans op te maken. Deze rubriek geschreven door het AIOS-bestuur heeft als bedoeling om zowel de vakinhoud van de projecten als de toegevoegde waarde van verschillende focusgebieden uit te lichten. We spraken met Isidor Minović, die in maart 2022 zijn opleiding heeft afgerond. 

Isidor begon zijn opleiding in december 2017 bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMCG. Van januari 2021 tot maart 2022 werkte hij aan zijn profileringsfase getiteld ‘Hematologische moleculaire diagnostiek op regionaal niveau’. Al vroeg in de opleiding wist Isidor dat hij een voorkeur had om zich te profileren en specialiseren in de hematologie, waarbij de moleculaire diagnostiek hem het meeste aansprak. Zijn profileringsproject ontstond, in samenspraak met André Mulder van het laboratorium Bijzondere Hematologie in het UMCG, uit de behoefte van de regio om meer handvatten te krijgen voor het aanvragen en interpreteren van speciële moleculaire diagnostiek. ‘Het project bestond voor een derde uit het regionaal uitdragen van de innovatie en logistiek op het gebied van NGS- en PCR-bepalingen in het kader van de hemato-oncologie en bloedtransfusie, tweederde van het project betrof inhoudelijke diepgang. Kortom: een mooie verdiepingsfase, waarin alle aspecten van moleculaire diagnostiek voorbijkwamen.’

Het eerste onderdeel van Isidor’s profileringsproject werd geschaard onder het focusgebied medisch leiderschap en viel in een groter geheel van regionaal samenwerken in Noord-Nederland. Deze samenwerking, waarmee de regio vooroploopt in diagnostisch Nederland, heeft als doel de gehele diagnostische keten, van de nuldelijns tot de super-specialistische vierdelijns zorg, in Noord-Nederland te optimaliseren, met als uiteindelijke doel verdere harmonisatie, snellere en passende uitslagen en minder dubbeldiagnostiek. Oftewel: doelmatigere diagnostiek. De regionale samenwerking heeft onder andere reeds geleid tot het Cerum-project (Certe en UMCG), waar inmiddels binnen de velden hemostase, immunologie en chemie steeds nauwer wordt opgetrokken op gebied van apparatuur, capaciteit, expertise en lab-2-lab-koppelingen. ‘Het eigen belang is ondergeschikt aan het regionaal belang. Met een relatief lage bevolkingsdichtheid vinden we het voor patiënten belangrijk om dichtbij huis naar een afnamelocatie te kunnen en toch de beste zorg te ontvangen. Hoe mooi is het om daar een bijdrage aan te kunnen leveren!’

Isidor vertelt dat zijn profileringsproject daar goed bij aansloot. Hij maakte een informatiebrochure over de mogelijkheden voor hemato-oncologische diagnostiek, om zo de informatieoverdracht van het diagnostisch proces te optimaliseren en op deze wijze gerichtere aanvragen en afname van voldoende materiaal te faciliteren. Dit deed hij in samenspraak met de klinisch chemici uit de regio: Certe Groningen en Certe Friesland, het Antonius ziekenhuis in Sneek, het Nij Smellinghe in Drachten en de Treant groep in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. ‘Je doet het met zijn allen, maar vervolgens rapporteer je een uitslag aan iemand die niet altijd goed weet wat deze betekent. Met de informatiebrochure hopen we de regio mee te nemen in onze innovatie van de moleculaire diagnostiek, opdat collega’s in perifere huizen met hun clinici beter kunnen meedenken over de implicaties van de uitslagen.’ Naast informatie over de bepalingen, worden ook de classificatie en de betekenis van mutaties in grote lijnen beschreven in de brochure. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de logistiek, contactinformatie, de benodigde materialen voor analyses en de aanvraagformulieren.
Omdat alle regionale overleggen vanwege COVID-19 stillagen, is er helaas nog geen brede inventarisatie geweest van de regionale wensen met betrekking tot de brochure. Als alternatief heeft Isidor een conceptversie gemaakt en deze gespiegeld met de externe beoordelaar uit het Medisch Centrum Leeuwarden. ‘De bedoeling is dat de conceptversie op korte termijn wordt besproken met alle collega-klinisch chemici hematologie uit de regio, zodat deze zo spoedig mogelijk kan worden geïmplementeerd.’

Isidor vertelt gepassioneerd over de bepalingen, waaronder de PCR-bepalingen en de NGS-analyses, die uitgevoerd worden in het UMCG en die ook beschreven worden in de brochure. ‘Als één van de weinige klinisch chemische laboratoria in Nederland hebben we de NGS-analyse gekoppeld aan een relatief nieuwe PCR-methode, waardoor we in staat zijn om patiëntspecifieke PCR-analyses te ontwikkelen om mutaties (en daarmee residuele ziekteactiviteit) heel gevoelig te meten. Dit biedt enorme kansen voor met name patiënten met een acute myeloïde leukemie die niet of niet goed kunnen worden vervolgd met conventionele technieken zoals flowcytometrie. Hoewel de ontwikkeling van een dergelijke gepersonaliseerde PCR-analyse veel tijd, mankracht en expertise vergt, kan het voor individuele patiënten soms wel het verschil maken voor het besluit om wel of niet aanvullend te behandelen bij een persisterende ziekteactiviteit of dreigend recidief.

Het mooiste was dat ik mij inhoudelijk kon verdiepen in een veld waar ik ontzettend geprikkeld en gemotiveerd van raak

Naast de informatiebrochure heeft Isidor veel tijd gestoken in de inhoud van de (moleculaire) hematologie, onder andere door het aanleggen van een portfolio aan casuïstiek en het draaien van extra diensten. ‘Dat was pittig, maar ook op eigen initiatief om mij inhoudelijk nog meer te verdiepen en zo ook beter ingewerkt te worden in het UMCG. Er was namelijk een kans dat ik na mijn opleiding zou kunnen blijven.’ In het casuïstiekportfolio zijn acht academische casussen uitgebreid uitgewerkt op alle onderdelen van de hematooncologische diagnostiek. Daarnaast heeft Isidor nog een Letter to the Editor geschreven over een exotische bloedtransfusiecasus. Nieuwsgierig geworden? Het artikel is te vinden onder: Minović, I. AntiIFC antibodies in a patient with CHAPLE syndrome: Implications for blood management. Br J Haematol 2022;00:1–4. 

Ik heb het hier te mooi om überhaupt na te denken over alternatieven

Terugkijkend op de opleiding is Isidor gelukkig met zijn keuze om in het UMCG te blijven. ‘Het enthousiasme en de inhoudelijke expertise van mijn collega’s heeft aanstekelijk gewerkt. Het was voor mij nooit een optie om mijn profilering ergens anders te doen. Ik vind het laboratorium Bijzondere Hematologie een perfecte plek om in samenwerking met fijne collega’s mijzelf in een uitdagende academische omgeving verder te ontwikkelen in misschien wel het meest geïntegreerde hematologielaboratorium van Nederland, waarbij zowel de bloedtransfusie, als de morfologie, flowcytometrie en hemostase tot het brede takenpakket behoren.’

Momenteel werkt Isidor als klinisch chemicus in het UMCG en zal hij zich de komende jaren specialiseren in de hematologie.