Oud of toch liever nieuw?

  • 3 min.
  • Bestuurcolumn
Portretfoto (kleur) Lianne Boesten

Het is de tweede week van het nieuwe jaar en wellicht komen nu de eerste barstjes in de goede voornemens. Had je goede voornemens voor thuis (meer sporten, gezonder eten, minder Facebook, Insta en Twitter, meer met vrienden…) of juist voor op het werk (eindelijk die verificatierapporten afmaken, dat moeilijke gesprek met die collega, wel die samenwerking starten, meer regie op je organisatie of een beter gesprek met de raad van bestuur). En langzaam, haast zonder dat je het doorhebt, bewegen we richting blauwe maandag (Blue Monday). Niet net als Black Friday een nieuw commerciële bezigheid, maar juist een psychologisch fenomeen die de derde maandag dag in het jaar beschrijft als de meest deprimerende dag van het jaar. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het uitvoeren van goede voornemens mislukt, de vakanties ver weg lijken, de dagen donker zijn en de werkweek altijd op maandag begint… Voor de analytici onder ons; de bedenker van Blue Monday, psycholoog Cliff Arnall, heeft er ook een wetenschappelijk verantwoorde formule voor ontwikkeld. De felle discussies rondom de formule van Arnall bevestigden de overtuiging die ik zelf al jaren aanhang: ‘Doe niet aan goede voornemens op de scheiding van het jaar.’ Als er een goed voornemen is, doe deze dan direct. Doe niet wat je altijd deed, stap over grenzen heen, maak andere en nieuwe keuzes.

De opkomst bij onze najaarsbijeenkomst bevestigde mij dat wij een beroepsgroep hebben die anders kan denken en nieuwe keuzes kan maken. Velen van ons zaten op het puntje van hun stoel toen de discussies over zelftesten en zelfdiagnostiek losbarstten na een prachtige voordracht van Lester du Perron. Kijken we naar de ontwikkelingen vanaf de zijlijn of stappen we in de regie op dit vlak? Marinke Bronkhorst liet op sublieme wijze zien hoe wij als beroepsgroep een centrale regierol kunnen pakken die veel verder gaat dan verificaties van apparatuur alleen. En Vibeke Bruinenberg liet ons het – voor sommigen – onthutsende beeld zien dat anderen op onze regieplek (kunnen gaan) staan. Maar bovenal benadrukte collega Du Perron dat we deze nieuwe stappen samen moeten doen; zoek de verbinding met huisartsen, medisch specialisten, aanbieders en gebruikers.

Ook hebben we binnen de NVKC gedurende 2022 goede voornemens omgezet naar nieuwe beelden, een frisse start of mooie eindproducten. Om met deze laatste te beginnen zal binnenkort onze nieuwe NVKC-website live gaan. Een zeer indrukwekkende en tijdsintensieve prestatie van enkele van onze collega’s. De nieuwe website brengt ons vak weer naar het jaar 2023 en zal ons veel comfort en collega-artsen, patiënten en andere professionals een mooi inkijkje in ‘onze diagnostiek’ geven. Uiteraard brengt het ook voor ons nieuwe werkwijzen met zich mee. De vertrouwde postboeken en digikantoren laten we achter ons, maar dat zijn dan ook systemen die niet meer passend zijn bij een beroepsgroep die een kennisintensieve tak heeft op IT, Artificial Intelligence en clinical decision support.

We maken een frisse start met het NVKC-bureau. Per 1 februari start onze nieuwe verenigingsdirecteur Astrid van der Velde, samen met Veronique Vergeer en Anh Nguyen-Bakker, ook nieuw in het team, en is ons bureau weer op volledige sterkte. Na een goede inwerkperiode zullen zij de vereniging weer als vanouds kleur en stevigheid geven. De start van een aantal nieuwe commissies zal daarnaast nieuwe kleuring aan onze beroepsgroep geven. We verwelkomen de commissies Zelftesten, Duurzaamheid/Green Team en de Branding Commissie in het Cluster Beroep en Bedrijf. Daarnaast zullen we ons goede voornemen tot het samengaan met het college van medisch immunologen (CMI) samen met jullie verdere invulling geven.

En kijken we samen naar buiten dan zijn de veranderingen in het diagnostisch landschap aanzienlijk. Corona heeft diagnostiek in een nieuw licht gezet, bracht nieuwe spelers op de markt en heeft ontwikkelingen in gang gezet die nieuw zijn voor de klassieke diagnostische beroepsgroepen. Het diagnostisch landschap beweegt. Wij volgen dit als bestuur nauwlettend en zoomen daar ook specifiek op in binnen het Cluster Beroep en Bedrijf. Inmiddels werkt een aanzienlijk deel van onze collega’s niet meer in de oude vertrouwde settings, maar in nieuwe organisaties (in vorming). Vanuit het bestuur spreken we intensief met de collega’s in nieuwe setting: ‘Hoe gaat het met hen, wat hebben zij nodig van de vereniging en wat brengt hen het “nieuwe” nieuw?’. Hoe borgen we met dit veranderende laboratoriumlandschap onze professionele autonomie?

Een Duitse radioloog vertelde mij ooit dat de veranderingen binnen het diagnostisch landschap bij hen al veel eerder hadden plaats gevonden. Hij had deze tips: zoek elkaar op, blijf niet op je eiland, verbind en verenig je met elkaar. Hij doelde op radiologen, klinisch chemici, artsen-microbioloog, immunologen, pathologen en alle andere beroepsgroepen in het diagnostisch spectrum. Integrale diagnostiek is dan ook een belangrijk uitgangspunt in het position paper Diagnostiek van de FMS en heeft ook zijn plek in onze verenigingsstrategie

Naast de soms wat taaie kost ten aanzien van de landelijke ontwikkelingen in het diagnostisch landschap, kennen we natuurlijk ook onze ‘normale’ nieuwe uitdagingen voor komend jaar zoals de nieuwe ISO-richtlijn, nieuwe diagnostiek, nieuwe apparatuur, etc. Er is nooit een moment om je te vervelen. Mocht al die nieuwigheid je toch wat te veel worden dan kun je je nog altijd wenden tot Arnall die naast de formule van Blue Monday ook een formule voor de gelukkigste dag van het jaar heeft ontwikkeld.

Graag wens ik jullie namens het bestuur een mooi en inspirerend 2023 toe!

Lianne Boesten, lid algemeen bestuur NVKC