Branding, zelftesten en duurzaamheid: er zijn nieuwe commissies

  • 5 min.
  • Vereniging

Er zijn binnen het cluster Beroep en Bedrijf van de NVKC drie nieuwe commissies van start gegaan: de commissie Zelftesten, commissie Duurzaamheid en de Branding Commissie. Wij stellen ze hier aan je voor.

Portretten (kleur) Dr. Armando van der Horst, Dr. Rutger Hengeveld en Dr. Sjef van de Leur
(v.l.n.r.) Dr. Armando van der Horst, Dr. Rutger Hengeveld en Dr. Sjef van de Leur

COMMISSIE ZELFTESTEN

Armando van der Horst (Jeroen Bosch Ziekenhuis), voorzitter: ‘Zelftesten zijn niet direct ons dagelijks werk, maar testresultaten interpreteren is wel onze expertise. We verwachten dat er steeds meer zelftesten beschikbaar komen; aanbieders creëren die behoefte. Als NVKC maken we ons wel een beetje zorgen om de kwaliteit en de wildgroei van het aanbod: hoe weet je dat zo’n zelftest een betrouwbaar resultaat geeft en weet de gebruiker ook wat te doen met het resultaat? Het doel van onze commissie is om zich op dat gebied te gaan profileren en de kwaliteit van zelftesten te verbeteren. Hierbij willen we optrekken met zusterverenigingen. We willen ook in contact komen met de firma’s die dergelijke producten op de markt brengen en hen laten weten dat wij bereid zijn mee te denken. Het is hierbij zaak hen ervan te overtuigen dat het in hun voordeel is wanneer de NVKC positief oordeelt over hun test. We beginnen dan waarschijnlijk met het benaderen van de grootste aanbieders. Ook gaan wij proactief contact zoeken met de belangrijkste aanbieders van zelfdiagnostiek. BENU Apotheken bijvoorbeeld biedt cliënten een gezondheidscheck aan die onder meer het cholesterol meet.
Hieruit rolt dan een advies richting de cliënt. Wij willen graag meepraten over de kwaliteit en interpretatie van deze test. Daarnaast moet de consument ons – lees: de juiste informatie – weten te vinden. Daar is een goede, informatieve site voor nodig die snel te vinden is. Het doel is dat consumenten zich bij ons informeren over welke testen betrouwbaar zijn en wat de uitslag betekent. Op het gebied van zelfmonitoring en in de ziekenhuizen zelf gaan we ons ook beter profileren. We merken dat sommige ziekenhuizen patiënten testen mee naar huis geven waarmee ze hun eigen ziekte kunnen monitoren. Denk bijvoorbeeld aan diabetes of de ziekte van Crohn. De klinisch chemicus is daar helaas niet altijd bij betrokken, waardoor niet altijd is nagegaan of de test kwalitatief goed is. Wij willen bij zorgmanagers in de ziekenhuizen tussen de oren krijgen dat het belangrijk is de klinisch chemicus bij dat soort trajecten te betrekken. Wij moeten kortom onze zichtbaarheid vergroten om de kwaliteit te kunnen verbeteren.’

BRANDING COMMISSIE

Rutger Hengeveld (Isala) van de Branding Commissie: ‘Het doel van deze nieuwe commissie is om het vak klinische chemie en actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied regelmatig breed onder de aandacht brengen. Dit gaan we niet alleen doen bij de leden van de NVKC, maar ook bij andere wetenschappelijke verenigingen, de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de industrie, beleidsmakers en het algemene publiek. Wat houdt het vak in, wat speelt er op innovatief en wetenschappelijk gebied, wat is onze meerwaarde voor de aanvragers en wanneer is contact met het laboratorium van de klinische chemie nodig? Dat weet niet iedereen en dat willen wij breder over het voetlicht brengen. Door bijvoorbeeld aandacht te geven aan raakvlakken tussen de NVKC en andere wetenschappelijke verenigingen wordt ons vakgebied beter zichtbaar bij hen en bij de FMS. Het achterliggende doel is om het netwerk van de klinisch chemici uit te breiden en de lijnen tussen de verschillende disciplines korter te maken. Daarnaast worden sociale media op professioneel niveau steeds belangrijker, niet alleen voor de zichtbaarheid, maar ook wat betreft werkgelegenheid. Personeelstekort speelt ook bij ons; daarom is het belangrijk dat we ons vak goed op de kaart zetten zodat iedereen weet wie wij zijn en wat we doen. Daarom geven we via LinkedIn en andere sociale media een inkijkje in ons interessante vak en de ontwikkelingen. Het bestuur en de leden van onze commissie hebben recent een workshop gevolgd over hoe je dat het beste kunt aanpakken. Door middel van een contentkalender plannen we onderwerpen in waarover we regelmatig willen communiceren. Dat is dan de rode draad van onze marketingactiviteiten. We barsten van de ideeën. We zoeken nog leden en een voorzitter voor onze commissie die willen meedenken en willen helpen bij de uitvoering. We horen graag wie interesse heeft!’

COMMISSIE DUURZAAMHEID

Sjef van de Leur (Isala): ‘Duurzaamheid is op alle plekken in de gezondheidszorg een steeds belangrijker thema. Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn samen net zo belastend voor het milieu als Schiphol en Tata Steel samen. Er is dus veel winst te behalen als we sommige zaken anders gaan doen. Onze laboratoria bijvoorbeeld werken veel met menselijke materialen. Die worden in aparte plastic vaten afgevoerd en op een speciale manier verbrand. Daar is al over na te denken. Daarnaast gebruiken we veel chemicaliën; een groot deel daarvan is relatief onschuldig, maar er zitten ook schadelijke tussen. Alles wordt desalniettemin op het riool geloosd. Weliswaar voldoen we aan de voorwaarden die hieraan worden gesteld, maar toch. We storten best veel terug in het milieu, zonder dat we weten hoe schadelijk die middelen zijn. We werken ook met veel plastic gebruiksvoorwerpen die allemaal weggegooid worden. Bij de inkoop van apparatuur kunnen we ook op duurzaamheid gaan letten, in plaats van vooral op de prijs. Gelukkig zijn er inmiddels leveranciers die op duurzaamheid letten en alles in plastic boxen leveren. Deze boxen worden weer teruggenomen en hergebruikt. Hier in het ziekenhuis werkt een bevlogen anesthesist die het verbruik van plastic en ander restmateriaal van chirurgie en recovery heeft begroot. Daar is het mee begonnen: hij heeft anderen in huis gemotiveerd ook na te denken en zo ook mij geraakt. Zo wil ik ook de leden van de NVKC stimuleren om na te denken over het milieu. We kunnen hierbij ook leren van andere wetenschappelijke verenigingen; wij zijn echt niet de eerste met een commissie Duurzaamheid. Ik heb nu voor het eerst een stagiair die iets heel anders gaat doen dan laboratoriumwerk: zij gaat onderzoeken wat de belasting voor het milieu is van ons laboratorium, van a tot z. Dus vanaf de inkoop tot de afvoer van materialen. Die kennis is straks erg waardevol voor de vereniging.’