Casuïstiekavond AIOS klinische chemie

  • 1 min.
  • Spreker

Tijdens het NVKC-voorjaarscongres vindt op woensdagavond 12 april de jaarlijkse casuïstiekavond, inclusief soep en broodjes, voor AIOS plaats. Ook dit jaar wordt deze interactieve bijeenkomst georganiseerd door het AIOS-bestuur en zijn naast de AIOS uiteraard ook klinisch chemici van harte uitgenodigd.

Tijdens de casuïstiekavond worden van 19:00 tot 21:00 uur twee onderwerpen besproken waarbij niet alleen gekeken wordt naar laboratoriumdiagnostiek, maar ook naar het perspectief van de medisch specialist. Een greep uit de onderwerpen van voorgaande jaren: ‘ Plezier met de bijnier’, ‘Primaire allergie of kruisreactiviteit’, ‘Help, een bloedende patiënt’ en ‘Complex transfusiebeleid bij een patiënt met een complex Rh-genotype’.

Dit jaar verbreedt Kees Harteveld, laboratoriumspecialist klinische genetica uit het Leids Universitair Medisch Centrum, gespecialiseerd in thalassemie, onze kennis rondom ‘Hemoglobinopathie diagnostiek; dragerschap en preventie’. Harteveld vertelt uitgebreid over dragerschapsdiagnostiek voor hemoglobinopathie en presenteert casussen waarbij modificerende factoren een rol kunnen spelen bij intermediaire tot ernstige vormen.

Daarnaast neemt Sjoerd van den Berg, klinisch chemicus uit het Erasmus Medisch Centrum, gespecialiseerd in de endocrinologie, ons mee in de verschillende facetten van het metabool syndroom. Het metabool syndroom is een stofwisselingsaandoening waarbij de balans tussen energieverbruik en energieopname verstoord is. Het is een syndroom dat bij 25-35 procent (!) van de Nederlandse populatie tussen de 30 en 70 jaar voorkomt en waarbij preventie een belangrijke rol speelt.

Het beloven twee interessante sessies te worden, waarbij iedereen uitgedaagd wordt om mee te denken! Wij hebben er zin in en zien jullie graag in april in Papendal voor een mooie casuïstiekavond!

Het AIOS-bestuur,
Liza, Jolien, Desirée, Eva-Leonne, Twan, Hidde en Eline