Kwaliteit

Meer aandacht voor laboratoriumdiagnostiek­­gerelateerde diagnosefouten

Sinds kort is er veel aandacht voor een nieuwe categorie oorzaken van potentieel vermijdbare, zorggerelateerde sterfte en schade: diagnosefouten. Dr. Maarten ten Berg, klinisch chemicus, en Bram Vrijsen, internist acute geneeskunde, beiden in het UMC Utrecht, leggen uit waar het bij diagnosefouten om gaat - en welke aanpak nodig is om de kans erop te verlagen. Zij leggen daarbij de nadruk op diagnosefouten als gevolg van fouten in het proces van laboratoriumdiagnostiek.

Literatuur

 1. Monitor Zorggerelateerde Schade 2015/2016: dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. 2017, NIVEL/EMGO.
 2. In openheid leren van meldingen 2016-2017. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Te raadplegen op: https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2018/01/25/in-openheid-leren-van-meldingen-2016-2017
 3. Rapport Improving diagnosis in healthcare. The National Academies of Science, 2015. Te raadplegen op: https://www.nap.edu/catalog/21794/improving-diagnosis-in-health-care
 4. Acting on significant laboratory results. Lundberg GD. JAMA. 1981 May 1;245(17):1762-3.
 5. Plebani M. Diagnostic errors and laboratory medicine – causes and strategies. EJIFCC 2015;26:7-14.
 6. https://www.improvediagnosis.org/page/EuroDEM2018
Kwaliteit

Meer aandacht voor laboratoriumdiagnostiek­­gerelateerde diagnosefouten

Sinds kort is er veel aandacht voor een nieuwe categorie oorzaken van potentieel vermijdbare, zorggerelateerde sterfte en schade: diagnosefouten. Dr. Maarten ten Berg, klinisch chemicus, en Bram Vrijsen, internist acute geneeskunde, beiden in het UMC Utrecht, leggen uit waar het bij diagnosefouten om gaat - en welke aanpak nodig is om de kans erop te verlagen. Zij leggen daarbij de nadruk op diagnosefouten als gevolg van fouten in het proces van laboratoriumdiagnostiek.

Literatuur

 1. Monitor Zorggerelateerde Schade 2015/2016: dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. 2017, NIVEL/EMGO.
 2. In openheid leren van meldingen 2016-2017. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Te raadplegen op: https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2018/01/25/in-openheid-leren-van-meldingen-2016-2017
 3. Rapport Improving diagnosis in healthcare. The National Academies of Science, 2015. Te raadplegen op: https://www.nap.edu/catalog/21794/improving-diagnosis-in-health-care
 4. Acting on significant laboratory results. Lundberg GD. JAMA. 1981 May 1;245(17):1762-3.
 5. Plebani M. Diagnostic errors and laboratory medicine – causes and strategies. EJIFCC 2015;26:7-14.
 6. https://www.improvediagnosis.org/page/EuroDEM2018
Over dit artikel
Auteur
Marijke van Oosten
Over de auteur

Dr. Marijke van Oosten, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
28 september 2018
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteur
Marijke van Oosten
Over de auteur

Dr. Marijke van Oosten, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
28 september 2018
ISSN online
2589-6296