Wetenschap

Verruiming van periodieke controle van patiënten met antistolling die zelf INR meten

Lees online

DOEL
Beoordelen of het verantwoord is om stabiele patiënten die zelf INR meten jaarlijks te controleren.

OPZET
Retrospectief cohortonderzoek.

METHODE
Er werden in totaal 5.081 patiënten geselecteerd bij wie 17.616 duplometingen verricht zijn in de periode van september 2014 tot en met april 2017. De kwaliteit van de duplo-INR-metingen werd geanalyseerd. Daarnaast werd gekeken naar de relatie met patiëntkarakteristieken en behandelduur.

RESULTATEN
Bij 0,43% (nd=76) van de 17.616 duplo-INR-metingen bleek er een verschil dat groter was dan het maximaal acceptabele verschil van 15% tussen beide INR-metingen. Bij 0,14% (nd=24) van de duplo-INR-metingen bleek het verschil groter dan 0,5 INR te zijn. Bij de afwijkende duplometingen was er geen relatie met patiëntkarakteristieken, de behandelduur en het aantal metingen per jaar.

CONCLUSIE
INR-bepalingen verricht door patiënten met gebruik van de Coaguchek XS zijn betrouwbaar en veilig. Wij stellen dat wanneer er na een halfjaarlijkse controle geen afwijking in de duplo-INR-analyse buiten de gestelde norm is aangetoond, de controle jaarlijks kan plaatsvinden.

Literatuur

  1. Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Samenvatting Medische jaarverslagen 2016. Te raadplegen op: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/Jaarverslag2016-compleet-LR.pdf
  2. Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Zelfmanagementprotocol, versie november 2017. Te raadplegen op: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ZM-protocol-20nov.2017.pdf
  3. Jespersen J, Poller L, van den Besselaar AM, et al. External quality assessment (EQA) for CoaguChek monitors. Thromb Haemost 2010;103(5):936-41.
Wetenschap

Verruiming van periodieke controle van patiënten met antistolling die zelf INR meten

Lees online

DOEL
Beoordelen of het verantwoord is om stabiele patiënten die zelf INR meten jaarlijks te controleren.

OPZET
Retrospectief cohortonderzoek.

METHODE
Er werden in totaal 5.081 patiënten geselecteerd bij wie 17.616 duplometingen verricht zijn in de periode van september 2014 tot en met april 2017. De kwaliteit van de duplo-INR-metingen werd geanalyseerd. Daarnaast werd gekeken naar de relatie met patiëntkarakteristieken en behandelduur.

RESULTATEN
Bij 0,43% (nd=76) van de 17.616 duplo-INR-metingen bleek er een verschil dat groter was dan het maximaal acceptabele verschil van 15% tussen beide INR-metingen. Bij 0,14% (nd=24) van de duplo-INR-metingen bleek het verschil groter dan 0,5 INR te zijn. Bij de afwijkende duplometingen was er geen relatie met patiëntkarakteristieken, de behandelduur en het aantal metingen per jaar.

CONCLUSIE
INR-bepalingen verricht door patiënten met gebruik van de Coaguchek XS zijn betrouwbaar en veilig. Wij stellen dat wanneer er na een halfjaarlijkse controle geen afwijking in de duplo-INR-analyse buiten de gestelde norm is aangetoond, de controle jaarlijks kan plaatsvinden.

Literatuur

  1. Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Samenvatting Medische jaarverslagen 2016. Te raadplegen op: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/Jaarverslag2016-compleet-LR.pdf
  2. Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Zelfmanagementprotocol, versie november 2017. Te raadplegen op: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ZM-protocol-20nov.2017.pdf
  3. Jespersen J, Poller L, van den Besselaar AM, et al. External quality assessment (EQA) for CoaguChek monitors. Thromb Haemost 2010;103(5):936-41.
Over dit artikel
Auteurs
Melchior Nierman, Linda Kooter, David van Berlo, Sjoerd Euser, Jeannette Gootjes, Martien Herruer
Over de auteurs

Dr. M.C. Nierman, medisch leider afdeling Trombosezorg, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam;

Drs. L. Kooter, afdeling Trombosezorg, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam;

D. van Berlo, afdeling Trombosezorg, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam;

Dr. S.M. Euser, klinisch epidemioloog, Spaarne Gasthuis Academie, Hoofddorp;

Dr. J. Gootjes, klinisch chemicus, afdeling Klinische chemie, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam;

Dr. M.H. Herruer, klinisch chemicus, afdeling Klinische chemie, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam

Correspondentieadres: mnierman@atalmedial.nl

E-pubdatum
28 september 2018
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteurs
Melchior Nierman, Linda Kooter, David van Berlo, Sjoerd Euser, Jeannette Gootjes, Martien Herruer
Over de auteurs

Dr. M.C. Nierman, medisch leider afdeling Trombosezorg, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam;

Drs. L. Kooter, afdeling Trombosezorg, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam;

D. van Berlo, afdeling Trombosezorg, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam;

Dr. S.M. Euser, klinisch epidemioloog, Spaarne Gasthuis Academie, Hoofddorp;

Dr. J. Gootjes, klinisch chemicus, afdeling Klinische chemie, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam;

Dr. M.H. Herruer, klinisch chemicus, afdeling Klinische chemie, Atalmedial medisch diagnostische centra, Amsterdam

Correspondentieadres: mnierman@atalmedial.nl

E-pubdatum
28 september 2018
ISSN online
2589-6296