Innovatie

Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek

Steeds meer zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn. Daarmee zal ook de rol van medisch-diagnostische laboratoria veranderen. Huub Raemakers (organisatieadviesbureau Twynstra Gudde) en dr. Marc Elisen (voorzitter NVKC en specialist laboratoriumgeneeskunde) roepen laboratoria op om daarover na te denken en met initiatieven op zoek te gaan naar die nieuwe rol. ‘Ga in gesprek met huisartsen, medisch-specialisten en patiënten. De eerste stappen zijn lastig, maar begin er gewoon mee.’

Huub Raemarkers: ‘Substitutie biedt kansen aan medisch diagnostische laboratoria’
Innovatie

Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek

Steeds meer zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn. Daarmee zal ook de rol van medisch-diagnostische laboratoria veranderen. Huub Raemakers (organisatieadviesbureau Twynstra Gudde) en dr. Marc Elisen (voorzitter NVKC en specialist laboratoriumgeneeskunde) roepen laboratoria op om daarover na te denken en met initiatieven op zoek te gaan naar die nieuwe rol. ‘Ga in gesprek met huisartsen, medisch-specialisten en patiënten. De eerste stappen zijn lastig, maar begin er gewoon mee.’

Huub Raemarkers: ‘Substitutie biedt kansen aan medisch diagnostische laboratoria’
Over dit artikel
Auteur
Kees Vermeer
Over de auteur

Drs. Kees Vermeer, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteur
Kees Vermeer
Over de auteur

Drs. Kees Vermeer, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296