Wetenschap

Validatie van het Tempus600® bloedbuis transportsysteem

Lees online

Transport per buispost is een snelle en efficiënte methode om materiaal van (poli)klinische afdelingen naar het laboratorium te verzenden. Bij transport per buispost wordt materiaal echter blootgesteld aan krachten en trillingen, waardoor hemolyse kan ontstaan of stollingsactivatie kan optreden, en nieuwe systemen dienen daarom voor ingebruikname te worden gevalideerd. In het Universitair Medisch Centrum Groningen is, naast het bestaande buispostsysteem recent een nieuw type buispostsysteem geïnstalleerd: de Tempus600. Met dit point-to-point systeem kunnen losse vacuümbuizen worden verzonden, die niet in buispostpatronen worden verpakt. Dit maakt het systeem arbeidsvriendelijk en het transport gaat zeer snel. In dit artikel beschrijven we de validatie van de twee Tempus-lijnen die in het UMCG zijn aangelegd. Daarbij zijn de Tempus-systemen vergeleken met transport per bode en transport per regulier buispostsysteem en is gekeken naar het effect van transport op hemolyse-gevoelige testen en stollingstesten (inclusief factor onderzoek). Wij zagen een lichte toename van het LDH en de hemolytische index in monsters verzonden per buispost, terwijl transport per Tempus alleen leidde tot een lichte toename van de hemolytische index. De toenames waren geen van alle klinisch relevant en de hemolyse was minder bij transport per Tempus dan bij transport per reguliere buispost. Transport per buispost of Tempus had geen effect op stollingstesten. Concluderend is het Tempus-systeem een zeer arbeidsvriendelijk en efficiënt buispostsysteem en transport van materiaal per Tempus leidt niet tot klinisch relevante afwijkingen in laboratoriumuitslagen.

Literatuurlijst

 1. Tempus600.com. Geraadpleegd maart 2018
 2. Vita verzendstation: https://www.tempus600.com/one-touch-system/sending-stations. Geraadpleegd maart 2018
 3. Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez A, Jimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M., Desirable biological variation database specifications, Beschikbaar via: westgard.com, Geraadpleegd september 2017
 4. Jellema LC, Luijt A, Puts H, Calcoen D, Van Suijlen JDE, Nieuwe methode voor de validatie van buizenpostsystemen gebruikt voor het versturen van bloedmonsters, Ned Tijdschr Klin Chem 2011; 36: 139-144
 5. Stichting kwaliteitsbevordering Stollingsonderzoek, Preanalytische voorschriften voor stollingsbepalingen, november 2016
 6. CLSI, Collection, transport and processing of blood specimens for testing plasma-based coagulation assays and molecular hemostasis assays: approved guideline, 5th edition. CLSI document H21-A5 Vol 28No 5
 7. Emel Koçak F, Yöntem M, Yücel O, Çilo M, Genç O, Meral A, The effects of transport by pneumatic tube sytem on blood cell count, erytrocyte sedimentation and coagulation tests, Biochem Med 2013; 23(2):206-210
 8. Boss DS, Hackeng CM, Vlot EA, Van Loon D, Het effect van buizenpost op stollingen hemolyseparameters: “to walk or not to walk”, Ned Tijdschr Klin Chem 2015; 40: 234-238
 9. Dyszkiewicz-Korpanty A, Quinton R, Yassine J, Sarode R. The effect of a pneumatic tube transport system on PFA-100 trade mark closure time and whole blood platelet aggregation. J Thromb Haemost. 2004; 2: 354-356
 10. Hubner U, Bockel-Frohnhofer N, Hummel B, Geisel J. The effect of a pneumatic tube transport system on platelet aggregation using optical aggregometry and the PFA-100. Clin Lab 2010; 56: 59-64.)
Wetenschap

Validatie van het Tempus600® bloedbuis transportsysteem

Lees online

Transport per buispost is een snelle en efficiënte methode om materiaal van (poli)klinische afdelingen naar het laboratorium te verzenden. Bij transport per buispost wordt materiaal echter blootgesteld aan krachten en trillingen, waardoor hemolyse kan ontstaan of stollingsactivatie kan optreden, en nieuwe systemen dienen daarom voor ingebruikname te worden gevalideerd. In het Universitair Medisch Centrum Groningen is, naast het bestaande buispostsysteem recent een nieuw type buispostsysteem geïnstalleerd: de Tempus600. Met dit point-to-point systeem kunnen losse vacuümbuizen worden verzonden, die niet in buispostpatronen worden verpakt. Dit maakt het systeem arbeidsvriendelijk en het transport gaat zeer snel. In dit artikel beschrijven we de validatie van de twee Tempus-lijnen die in het UMCG zijn aangelegd. Daarbij zijn de Tempus-systemen vergeleken met transport per bode en transport per regulier buispostsysteem en is gekeken naar het effect van transport op hemolyse-gevoelige testen en stollingstesten (inclusief factor onderzoek). Wij zagen een lichte toename van het LDH en de hemolytische index in monsters verzonden per buispost, terwijl transport per Tempus alleen leidde tot een lichte toename van de hemolytische index. De toenames waren geen van alle klinisch relevant en de hemolyse was minder bij transport per Tempus dan bij transport per reguliere buispost. Transport per buispost of Tempus had geen effect op stollingstesten. Concluderend is het Tempus-systeem een zeer arbeidsvriendelijk en efficiënt buispostsysteem en transport van materiaal per Tempus leidt niet tot klinisch relevante afwijkingen in laboratoriumuitslagen.

Literatuurlijst

 1. Tempus600.com. Geraadpleegd maart 2018
 2. Vita verzendstation: https://www.tempus600.com/one-touch-system/sending-stations. Geraadpleegd maart 2018
 3. Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez A, Jimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M., Desirable biological variation database specifications, Beschikbaar via: westgard.com, Geraadpleegd september 2017
 4. Jellema LC, Luijt A, Puts H, Calcoen D, Van Suijlen JDE, Nieuwe methode voor de validatie van buizenpostsystemen gebruikt voor het versturen van bloedmonsters, Ned Tijdschr Klin Chem 2011; 36: 139-144
 5. Stichting kwaliteitsbevordering Stollingsonderzoek, Preanalytische voorschriften voor stollingsbepalingen, november 2016
 6. CLSI, Collection, transport and processing of blood specimens for testing plasma-based coagulation assays and molecular hemostasis assays: approved guideline, 5th edition. CLSI document H21-A5 Vol 28No 5
 7. Emel Koçak F, Yöntem M, Yücel O, Çilo M, Genç O, Meral A, The effects of transport by pneumatic tube sytem on blood cell count, erytrocyte sedimentation and coagulation tests, Biochem Med 2013; 23(2):206-210
 8. Boss DS, Hackeng CM, Vlot EA, Van Loon D, Het effect van buizenpost op stollingen hemolyseparameters: “to walk or not to walk”, Ned Tijdschr Klin Chem 2015; 40: 234-238
 9. Dyszkiewicz-Korpanty A, Quinton R, Yassine J, Sarode R. The effect of a pneumatic tube transport system on PFA-100 trade mark closure time and whole blood platelet aggregation. J Thromb Haemost. 2004; 2: 354-356
 10. Hubner U, Bockel-Frohnhofer N, Hummel B, Geisel J. The effect of a pneumatic tube transport system on platelet aggregation using optical aggregometry and the PFA-100. Clin Lab 2010; 56: 59-64.)
Over dit artikel
Auteurs
Joyce Doorn, Kor Kooi, Michel J. Vos, Erik Schuiling, Jenny E. Kootstra-Ros
Over de auteurs

Dr. Ir. Joyce Doorn, Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, j.doorn@umcg.nl;

Kor Kooi, Laboratoriummanager, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, dragonders@gmail.com;

Dr. Michel J. Vos, Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, Isala, Zwolle, m.j.vos@isala.nl;

Erik Schuiling, coördinator monitoring en onderhoud, e.schuiling@umcg.nl;

Dr. Jenny E. Kootstra-Ros, Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, j.e.kootstra@umcg.nl.

Afdeling Bouw en Facilitair Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzeplein 1, 9700RB, Groningen.

E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteurs
Joyce Doorn, Kor Kooi, Michel J. Vos, Erik Schuiling, Jenny E. Kootstra-Ros
Over de auteurs

Dr. Ir. Joyce Doorn, Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, j.doorn@umcg.nl;

Kor Kooi, Laboratoriummanager, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, dragonders@gmail.com;

Dr. Michel J. Vos, Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, Isala, Zwolle, m.j.vos@isala.nl;

Erik Schuiling, coördinator monitoring en onderhoud, e.schuiling@umcg.nl;

Dr. Jenny E. Kootstra-Ros, Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, j.e.kootstra@umcg.nl.

Afdeling Bouw en Facilitair Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzeplein 1, 9700RB, Groningen.

E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296