Vereniging

De kennisagenda - het vervolg

In 2017 is hard gewerkt aan de totstandkoming van de kennisagenda klinische chemie. Het opstellen van een gedragen kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie, een initiatief vanuit de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Vorig jaar is het fraaie boekje met daarin de top 10 van kennishiaten uitgekomen, dat te vinden is op de website (www.nvkc.nl).

Vereniging

De kennisagenda - het vervolg

In 2017 is hard gewerkt aan de totstandkoming van de kennisagenda klinische chemie. Het opstellen van een gedragen kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie, een initiatief vanuit de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Vorig jaar is het fraaie boekje met daarin de top 10 van kennishiaten uitgekomen, dat te vinden is op de website (www.nvkc.nl).

Over dit artikel
Auteur
Redactie
E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteur
Redactie
E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296