Wetenschap

Gorter en De Graaff-prijs

De Gorter en de Graaff-prijs is ingesteld in 1981 en is bestemd voor hen die gedurende jaren sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de klinische chemie als een klinisch en ondersteunend specialisme. De prijs wordt toegekend aan een Nederlands klinisch chemicus, lid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, die zich op één of meerdere van de volgende terreinen bijzonder heeft onderscheiden.

Wetenschap

Gorter en De Graaff-prijs

De Gorter en de Graaff-prijs is ingesteld in 1981 en is bestemd voor hen die gedurende jaren sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de klinische chemie als een klinisch en ondersteunend specialisme. De prijs wordt toegekend aan een Nederlands klinisch chemicus, lid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, die zich op één of meerdere van de volgende terreinen bijzonder heeft onderscheiden.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteur
Redactie
E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296