Vereniging

VOORZITTER CONGRESCOMMISSIE HANS VAN PELT OVER DE KEUZES IN HET PROGRAMMA ‘Thema’s die aansluiten bij Visie 2025 en die nadruk leggen op netwerkgeneeskunde’

Het programma van het Voorjaarscongres 2019 volgt het stramien dat zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. De meest opvallende verandering is dat het gehele programma een dag naar voren geschoven is en dat we op dinsdag beginnen met een programma voor leidinggevenden. Op de dinsdagmiddag komen de AIOS bijeen en de dinsdagavond is gewijd aan casuïstiek waar alle NVKC-leden van harte welkom zijn.

Vereniging

VOORZITTER CONGRESCOMMISSIE HANS VAN PELT OVER DE KEUZES IN HET PROGRAMMA ‘Thema’s die aansluiten bij Visie 2025 en die nadruk leggen op netwerkgeneeskunde’

Het programma van het Voorjaarscongres 2019 volgt het stramien dat zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. De meest opvallende verandering is dat het gehele programma een dag naar voren geschoven is en dat we op dinsdag beginnen met een programma voor leidinggevenden. Op de dinsdagmiddag komen de AIOS bijeen en de dinsdagavond is gewijd aan casuïstiek waar alle NVKC-leden van harte welkom zijn.

Over dit artikel
Auteur
Hans van Pelt
Over de auteur

Hans van Pelt, klinisch chemicus in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder

E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteur
Hans van Pelt
Over de auteur

Hans van Pelt, klinisch chemicus in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder

E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296