Column

NVKC IN TRANSITIE Van weten­schappelijk congres naar congres van een wetenschappelijke beroepsvereniging

Een korte opsomming van buzzwoorden van het afgelopen jaar leert ons al snel dat de wereld van zorg sterk aan het veranderen is; substitutie in de zorg, regeldruk, administratieve lasten, AVG, kwaliteitsmoe, zorg op de juiste plek, zorgkosten, nieuwe beroepen in de zorg, taakherschikking, ziekenhuisfaillissement, zorgverzekeraar, vrije tarieven, dure geneesmiddelen, netwerkgeneeskunde, enzovoort, enzovoort. Bij dit rijtje kreten kost het weinig moeite om een recent voorbeeld uit onze eigen praktijk te noemen.
En hoe gek het misschien ook klinkt, dit is een goed teken. Als onze eigen sores niet grotendeels overeenkomen met de uitdagingen waar andere zorgdisciplines mee kampen dan mag je jezelf afvragen in hoeverre je zelf onderdeel uitmaakt van het zorgsysteem. Daarbij geeft het juist mogelijkheid om samen met anderen een gemeenschappelijk probleem aan te pakken.

Column

NVKC IN TRANSITIE Van weten­schappelijk congres naar congres van een wetenschappelijke beroepsvereniging

Een korte opsomming van buzzwoorden van het afgelopen jaar leert ons al snel dat de wereld van zorg sterk aan het veranderen is; substitutie in de zorg, regeldruk, administratieve lasten, AVG, kwaliteitsmoe, zorg op de juiste plek, zorgkosten, nieuwe beroepen in de zorg, taakherschikking, ziekenhuisfaillissement, zorgverzekeraar, vrije tarieven, dure geneesmiddelen, netwerkgeneeskunde, enzovoort, enzovoort. Bij dit rijtje kreten kost het weinig moeite om een recent voorbeeld uit onze eigen praktijk te noemen.
En hoe gek het misschien ook klinkt, dit is een goed teken. Als onze eigen sores niet grotendeels overeenkomen met de uitdagingen waar andere zorgdisciplines mee kampen dan mag je jezelf afvragen in hoeverre je zelf onderdeel uitmaakt van het zorgsysteem. Daarbij geeft het juist mogelijkheid om samen met anderen een gemeenschappelijk probleem aan te pakken.

Over dit artikel
Auteur
Marc Elisen
Over de auteur

Dr. Marc Elisen, laboratoriumspecialist en voorzitter van de NVKC

E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteur
Marc Elisen
Over de auteur

Dr. Marc Elisen, laboratoriumspecialist en voorzitter van de NVKC

E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN online
2589-6296