Nummer 2, april 2021

In dit nummer

Wetenschap
Aanbevelingen in de laboratoriumdiagnostiek van ANA, anti-dsDNA- en anti-ENA-antistoffen
Adriaan van Beek, Marco Schreurs, Dörte Hamann, Paul van Daele, Karina de Leeuw, Maarten Limper, Henny Otten, Renate van der Molen, Caroline Roozendaal, Rogier Thurlings, Jan Damoiseaux
Wetenschap
Rode urine na het wandelen: 2 casusbeschrijvingen
M. Bosma, H. Ruven, T.J.M. Tobé, E.A. van Gils-Verrij, R. Van Wijk, M.C.J. Bosman

Nummer 2, april 2021

In dit nummer

Wetenschap
Aanbevelingen in de laboratoriumdiagnostiek van ANA, anti-dsDNA- en anti-ENA-antistoffen
Adriaan van Beek, Marco Schreurs, Dörte Hamann, Paul van Daele, Karina de Leeuw, Maarten Limper, Henny Otten, Renate van der Molen, Caroline Roozendaal, Rogier Thurlings, Jan Damoiseaux
Wetenschap
Rode urine na het wandelen: 2 casusbeschrijvingen
M. Bosma, H. Ruven, T.J.M. Tobé, E.A. van Gils-Verrij, R. Van Wijk, M.C.J. Bosman