DIAGNOSE UIT HET LABORATORIUM

Een onbegrepen metabole acidose

  • 3 min.
  • Diagnose

Patiënt

Een patiënt meldt zich vier dagen na een laparoscopische omzetting van een sleeve naar een gastric bypass op de polikliniek chirurgie met algehele malaise. De patiënt geeft aan zich slap en energieloos te voelen zonder klachten van buikpijn. Er is sprake van een moeizame intake en veel dorst. Bij lichamelijk onderzoek worden geen bijzonderheden gevonden behoudens een tachycardie. Gezien de recente ingreep wordt zij opgenomen ter observatie en wordt er een CT-abdomen gemaakt.
De CT-abdomen geeft aan dat er mogelijk sprake is van kinking en naadoedeem bij de entero-enterale anastomose. Na relaparoscopie om de insnoering van de alimentaire lis op te heffen wordt de patiënte op de afdeling intensieve zorg opgenomen ter observatie.

Laboratoriumdiagnostiek

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?