Laboratorium­geneeskunde

Laboratoriumgeneeskunde is het verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Dit vakblad gaat in op actuele ontwikkelingen binnen de medische laboratoriumdiagnostiek en de klinische chemie. Het biedt een platform voor informatie-uitwisseling en meningsvorming over wetenschap en innovatie, opleiding, kwaliteit, beroep en bedrijf.