Redactiestatuut

Dit redactiestatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van Laboratoriumgeneeskunde: de redactie, de hoofdredacteur, de eindredacteur, de uitgever (BPM Medica) en de NVKC. Dit redactiestatuut kunt u hier downloaden.