Colofon

Laboratoriumgeneeskunde is het verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) uitgegeven door BPM Medica. Dit vakblad gaat in op actuele ontwikkelingen binnen de medische laboratoriumdiagnostiek en de klinische chemie. Het biedt een platform voor informatieuitwisseling en meningsvorming over wetenschap en innovatie, opleiding, kwaliteit, beroep en bedrijf.

Distributie

Het tijdschrift verschijnt 5 keer per jaar online en 2 keer per jaar ook in print, waaronder een themanummer over het Voorjaarscongres van de NVKC.