VISIE 2025

Men kan straks niet meer om de klinisch chemicus heen

  • 3 min.
  • Visie
  • Visie 2025

De NVKC heeft de Strategie 2022-2023 opgesteld. Deze borduurt voort op het Visiedocument 2025 uit 2019 en is een vertaling ervan naar concrete doelen en actiepunten. Voorzitter Merel van Wijnen en bestuurslid Wendy den Elzen lichten de strategie voor 2022-2023 toe.

Infographic (kleur) Strategie NVKC 2022-2023

De afgelopen twee jaar zijn we druk geweest met het omzetten van de Visie 2025 naar concrete doelen. Het visiedocument was een stip op de horizon, en nu moeten we onze ambities echt concretiseren.’ Aan het woord is een enthousiaste Merel van Wijnen. Zij somt een aantal voorbeelden op van zulke doelen en actiepunten: ‘We hebben al meer “zorg” en “medisch” in de opleidingen en nascholing dan voorheen, dus daarmee zijn we al heel goed op weg. De e-learning Medisch Leiderschap met masterclasses van onder anderen Marcel Levi en Bertine Lahuis voor onze leden is ook zo’n concrete stap.
Daarnaast verwoordt de positionpaper Diagnostiek van de FMS heel mooi welke rol we hebben en moeten nemen in de zorg. We pleiten daarin voor een verdergaande samenwerking van alle collega’s op het gebied van diagnostiek. Het gaat allang niet meer alleen om de klinisch chemicus; deze werkt immers samen met andere diagnostisch-medisch specialisten. Hier gaan we gezamenlijk meer concrete uitwerking aan geven, zodat onze medische bijdrage binnen de individuele patiëntenzorg nog meer wordt uitgebreid.’

Meer bekendheid

Sowieso is het tijd voor meer bekendheid van het vak van de klinisch chemicus. Nog te vaak moet de klinisch chemicus aan stakeholders of besturen het vak uitleggen. En dat kan eigenlijk écht niet meer, zo vinden Merel en Wendy. Sociale media gaan hier een rol in spelen. Wendy: ‘We willen projecten en best practices van onze leden – onder meer op het gebied van samenwerking en klinische impact – etaleren via de verschillende sociale media. Hiertoe wordt ook een branding-commissie opgezet die zich richt op het verbeteren van onze zichtbaarheid. We willen elkaar hiermee ook inspireren en enthousiasmeren.’ Er wordt ook gedacht aan trainingen sociale media voor de leden, zodat het beroepsmatig gebruik ervan gemakkelijker wordt.

Zelftestexpert

Nog een belangrijk doel op de agenda is de profilering van de klinisch chemicus als expert op het gebied van zelftesten. Zelftesten zijn bijna niet meer weg te denken uit de maatschappij, en wie kan er nou beter over adviseren dan de klinisch chemicus? Merel: ‘Wij hebben ons nooit zo actief geprofileerd op dat onderdeel, maar nu hebben we een commissie opgericht met zeer enthousiaste leden die zich hiermee gaan bezighouden. We hopen op die manier de ontwikkelingen gestructureerd bij te houden en ook proactief en snel te kunnen reageren op ontwikkelingen op dat gebied.’
De NVKC heeft zich via de FMS gecommitteerd aan het integrale zorgakkoord en zich aangemeld bij het netwerk Preventie van de FMS. Merel: ‘Wij willen meepraten over wat wij op dat vlak kunnen betekenen.’ Als zelftesten vanzelfsprekend worden zonder dat iemand zich daar verantwoordelijk voor gaat voelen, worden huisartsen mogelijk overspoeld door patiënten die willen weten wat de uitslag betekent. Dat moeten we voorkomen. We willen via het netwerk Preventie en via de Commissie Zelftesten daar invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door over zulke testen te adviseren, te reageren op vragen uit de maatschappij, hier zelf onderzoek naar te initiëren en dit actief via sociale media te delen.’

Rondgang

Intussen is het bestuur van de NVKC ook bezig met een rondgang langs de leden, want het is allang niet meer vanzelfsprekend dat een klinisch chemicus in een ziekenhuislaboratorium werkt. Merel: ‘Wij zijn er voor alle leden, waar ze ook werken. En we willen weten hoe het is om te werken waar je werkt. Over en weer kunnen we van elkaar leren. We vinden het als bestuur belangrijk dat we weten wat er leeft onder de leden.’
Wendy en Merel benadrukken dat het bestuur graag samen met de leden de strategie meer vorm wil geven. ‘Wat er nu ligt is een globaal overzicht dat natuurlijk niet in beton gegoten is’, aldus Merel. ‘Ook wil het niet zeggen dat andere zaken – die er niet in genoemd staan – geen aandacht verdienen. We hopen dan ook dat als leden ideeën hebben ze laagdrempelig met het bestuur contact opnemen.’