Kennisagenda 2.0

  • 3 min.
  • Vereniging

De kick-off van het ontwikkeltraject van Kennisagenda 2.0 van de NVKC heeft op 1 december jongstleden plaatsgevonden. Vanuit de deelnemers was er veel enthousiasme en werden er volop ideeën aangedragen. De missie van Kennisagenda 2.0 is het opleveren van een impactvolle, breedgedragen en kansrijke kennisagenda. De kick-off was een goede aftrap; tijdens het voorjaarscongres gaan we hier met elkaar verder aan werken tijdens de parallelsessie op vrijdagochtend. Wij hopen u daar te zien!

Succesvolle kick-off

Met 36 enthousiaste deelnemers was er een mooie (digitale) opkomst op 1 december. De ochtend begon met een gezamenlijke aftrap om een solide basis te leggen voor de brainstormsessies in verschillende breakout-rooms. De presentatie van prof. Sjoerd Repping, voorzitter ZE&GG en hoogleraar Zinnige Zorg, bracht meer inzicht in het onderwerp zorgevaluatie. Dit vergroot de kansen op het binnenhalen van subsidies. De kosten van diagnostiek bestrijken een klein deel van de totale zorgkosten, maar uitslagen kunnen veel impact hebben verderop in de zorgketen. Samenwerking is dus cruciaal, ook bij het borgen van behaalde resultaten. Ook het belang van samenwerken met klinische partners werd benadrukt. Als tweede spreker deelde prof. Hans de Wilt van het Radboud UMC zijn ervaringen vanuit de Distance-studie, een voorbeeld van zorgevaluatie-onderzoek bij patiënten

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?