Wetenschap

Korte inventarisatie vrij testosteron-analyse in Nederland

Lees online

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de SKML sectie Endocrinologie.

Sinds jaren verzorgt de sectie Endocrinologie van de SKML (voorheen de Landelijke Werkgroep Bindings-Analyse (LWBA)) de bereiding, distributie, rapportage en interpretatie van de externe kwaliteitsrondzending van de analyten die middels bindingsanalyse worden geanalyseerd. In 2016 ontspon zich binnen de sectie de discussie over hoe om te gaan met uitslagen die tot stand komen op basis van algoritmen. Het gaat daarbij niet meer uitsluitend om de analytische variabiliteit, maar ook om keuze van algoritme, bindingsconstanten en variabelen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk het vrij testosteron. Met name van belang in het kader van fertiliteitanalyse bij vrouwen (hyperandrogenisme) maar ook steeds vaker bij de analyse van hypoandrogenisme.

Referenties

 1. De Ronde W, Van der Schouw YT, Pols HAP, et al. Calculation of Bioavailable and Free Testosterone in Men: A Comparison of 5 Published Algorithms. Clin Chem 2006;52(9):1777–84
 2. Ross HA. Gemeten en berekend vrije testosteron. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2007; 32:38-42
 3. Ly LP, Handelsman DJ. Empirical estimation of free testosterone from testosterone and sex hormone-binding globulin immunoassays. Eur J Endo 2005;152:471–8
 4. Ross HA, Meuleman EJ, Sweep FCGJ. A simple method for estimating equilibrium constants for serum testosterone binding resulting in an optimal free testosterone index for use in elderly men. Clin Chem Lab Med 2005;43(6):613–6
 5. Vermeulen A, Verdonck L, Kaufman JM. A Critical Evaluation of Simple Methods for the Estimation of Free Testosterone in Serum. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:3666–72
 6. Goto A, Chen BH, Song Y, et al. Age, Body Mass, Usage of Exogenous Estrogen, and Lifestyle Factors in Relation to Circulating Sex Hormone–Binding Globulin Concentrations in Postmenopausal Women. Clin Chem 2014;60(1):174–85
Wetenschap

Korte inventarisatie vrij testosteron-analyse in Nederland

Lees online

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de SKML sectie Endocrinologie.

Sinds jaren verzorgt de sectie Endocrinologie van de SKML (voorheen de Landelijke Werkgroep Bindings-Analyse (LWBA)) de bereiding, distributie, rapportage en interpretatie van de externe kwaliteitsrondzending van de analyten die middels bindingsanalyse worden geanalyseerd. In 2016 ontspon zich binnen de sectie de discussie over hoe om te gaan met uitslagen die tot stand komen op basis van algoritmen. Het gaat daarbij niet meer uitsluitend om de analytische variabiliteit, maar ook om keuze van algoritme, bindingsconstanten en variabelen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk het vrij testosteron. Met name van belang in het kader van fertiliteitanalyse bij vrouwen (hyperandrogenisme) maar ook steeds vaker bij de analyse van hypoandrogenisme.

Referenties

 1. De Ronde W, Van der Schouw YT, Pols HAP, et al. Calculation of Bioavailable and Free Testosterone in Men: A Comparison of 5 Published Algorithms. Clin Chem 2006;52(9):1777–84
 2. Ross HA. Gemeten en berekend vrije testosteron. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2007; 32:38-42
 3. Ly LP, Handelsman DJ. Empirical estimation of free testosterone from testosterone and sex hormone-binding globulin immunoassays. Eur J Endo 2005;152:471–8
 4. Ross HA, Meuleman EJ, Sweep FCGJ. A simple method for estimating equilibrium constants for serum testosterone binding resulting in an optimal free testosterone index for use in elderly men. Clin Chem Lab Med 2005;43(6):613–6
 5. Vermeulen A, Verdonck L, Kaufman JM. A Critical Evaluation of Simple Methods for the Estimation of Free Testosterone in Serum. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:3666–72
 6. Goto A, Chen BH, Song Y, et al. Age, Body Mass, Usage of Exogenous Estrogen, and Lifestyle Factors in Relation to Circulating Sex Hormone–Binding Globulin Concentrations in Postmenopausal Women. Clin Chem 2014;60(1):174–85
Over dit artikel
Auteur
Albert Wolthuis
Over de auteur

Dr. Albert Wolthuis, laboratoriumspecialist klinische chemie en endocrinologie, namens de SKML sectie Endocrinologie

E-pubdatum
21 juni 2019
ISSN online
2589-6296


Over dit artikel
Auteur
Albert Wolthuis
Over de auteur

Dr. Albert Wolthuis, laboratoriumspecialist klinische chemie en endocrinologie, namens de SKML sectie Endocrinologie

E-pubdatum
21 juni 2019
ISSN online
2589-6296