Wetenschap

Complexe transfusiediagnostiek deel 3: stroomschema speciële technieken op het transfusielaboratorium

Lees online

In dit deel van de serie complexe transfusiediagnostiek worden speciële technieken besproken die regelmatig op transfusielaboratoria gebruikt worden. Dit wordt gedaan aan de hand van hun eigenschappen, de indicaties om ze in te zetten en aandachtspunten die belangrijk zijn om in het achterhoofd te houden bij het gebruik van deze technieken. Het kiezen van de juiste techniek in een bepaalde situatie is belangrijk om geld en kostbare tijd te besparen. Dit artikel kan de transfusie-achterwacht dan ook goed ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes bij het inzetten van vervolgonderzoek na een positieve antistof screenings- en/of identificatiepanel.

Referenties

 1. Richtlijn Bloedtransfusiebeleid (2019). Te raadplegen via https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/bloedtransfusiebeleid.
 2. Overbeeke MAM, Vreeswijk NJ, Ligthart PC, et al. Erytrocytenserologie. Amsterdam: Sanquin; 2009.
 3. Klein HG, Anstee DJ. Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine. Oxford: Blackwell Publishing; 2005.
 4. Ching E, Tokessy M, Neurath D. Application of special techniques. Transfusion and Apheresis Science 2009;40:209-11.
 5. Fernandes HP, Cesar CL, Barjas-Castro ML. Electrical properties of the red blood cell membrane and immunohematological investigation. Rev Bras Hematol Hemoter 2011;33:297-301.
 6. Reid ME, Lomas-Francis C, Olsson ML. The Blood Group Antigen Factsbook. San Diego: Academic Press; 2012.
 7. Van de Donk NWCJ, Sonneveld P, Minnema MC, et al. Daratumumab in de dagelijkse praktijk. NtvH 2016;13:123-30.
 8. Byrne KM, Mercado CMC, Nnabue TN, et al. Inhibition of blood group antibodies by soluble substances. Immunohematology 2019;35:19-22.

Wetenschap

Complexe transfusiediagnostiek deel 3: stroomschema speciële technieken op het transfusielaboratorium

Lees online

In dit deel van de serie complexe transfusiediagnostiek worden speciële technieken besproken die regelmatig op transfusielaboratoria gebruikt worden. Dit wordt gedaan aan de hand van hun eigenschappen, de indicaties om ze in te zetten en aandachtspunten die belangrijk zijn om in het achterhoofd te houden bij het gebruik van deze technieken. Het kiezen van de juiste techniek in een bepaalde situatie is belangrijk om geld en kostbare tijd te besparen. Dit artikel kan de transfusie-achterwacht dan ook goed ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes bij het inzetten van vervolgonderzoek na een positieve antistof screenings- en/of identificatiepanel.

Referenties

 1. Richtlijn Bloedtransfusiebeleid (2019). Te raadplegen via https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/bloedtransfusiebeleid.
 2. Overbeeke MAM, Vreeswijk NJ, Ligthart PC, et al. Erytrocytenserologie. Amsterdam: Sanquin; 2009.
 3. Klein HG, Anstee DJ. Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine. Oxford: Blackwell Publishing; 2005.
 4. Ching E, Tokessy M, Neurath D. Application of special techniques. Transfusion and Apheresis Science 2009;40:209-11.
 5. Fernandes HP, Cesar CL, Barjas-Castro ML. Electrical properties of the red blood cell membrane and immunohematological investigation. Rev Bras Hematol Hemoter 2011;33:297-301.
 6. Reid ME, Lomas-Francis C, Olsson ML. The Blood Group Antigen Factsbook. San Diego: Academic Press; 2012.
 7. Van de Donk NWCJ, Sonneveld P, Minnema MC, et al. Daratumumab in de dagelijkse praktijk. NtvH 2016;13:123-30.
 8. Byrne KM, Mercado CMC, Nnabue TN, et al. Inhibition of blood group antibodies by soluble substances. Immunohematology 2019;35:19-22.

Over dit artikel
Auteurs
L. Schoonen, F. Weerkamp
Over de auteurs

Mw. dr. L. Schoonen, AIOS klinische chemie, Afdeling Klinische Chemie, Maasstad Ziekenhuis Correspondentie: Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam, tel: 010-2912792, e-mailadres: SchoonenL@maasstadziekenhuis.nl

Mw. dr. F. Weerkamp, Laboratoriumspecialist klinische chemie, Afdeling Klinische Chemie, Maasstad Ziekenhuis
Correspondentie: Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam, tel: 010-2912783, e-mailadres: WeerkampF@maasstadziekenhuis.nl

E-pubdatum
5 februari 2021
ISSN online
2589-6296
DOI
https://doi.org/10.24078/labgeneeskunde.2021.2.126399


Over dit artikel
Auteurs
L. Schoonen, F. Weerkamp
Over de auteurs

Mw. dr. L. Schoonen, AIOS klinische chemie, Afdeling Klinische Chemie, Maasstad Ziekenhuis Correspondentie: Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam, tel: 010-2912792, e-mailadres: SchoonenL@maasstadziekenhuis.nl

Mw. dr. F. Weerkamp, Laboratoriumspecialist klinische chemie, Afdeling Klinische Chemie, Maasstad Ziekenhuis
Correspondentie: Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam, tel: 010-2912783, e-mailadres: WeerkampF@maasstadziekenhuis.nl

E-pubdatum
5 februari 2021
ISSN online
2589-6296
DOI
https://doi.org/10.24078/labgeneeskunde.2021.2.126399