Manuele differentiatie van het bloedbeeld op de intensive care: hoeveel informatie levert het op?

  • 15 min.
  • Wetenschap

Samenvatting

De differentiële telling van het bloedbeeld wordt veelvuldig aangevraagd en zit regelmatig in (routine-)laboratoriumpakketten. Deze studie onderzocht de additionele waarde van een manuele microscopische beoordeling van het perifere bloed ten opzichte van automatische leukocytendifferentiatie met hemocytometrie bij patiënten opgenomen op de intensive care (IC). De manuele beoordeling bleek geen extra diagnostische informatie op te leveren, aangezien de automatisch en manueel uitgevoerde 5-part-differentiatie vergelijkbaar waren. Daarnaast was het voorkomen van myeloïde voorlopers, plasmacellen en morfologische afwijkingen niet anders dan à priori verwacht in een patiëntenpopulatie waarin infectieuze aandoeningen veelvuldig voorkomen. Bovendien was bij een aanzienlijk deel van de patiënten de informatie uit de differentiatie al bekend voorafgaand aan IC-opname of werd deze bij het eerste onderzoek op de IC vastgesteld. Het is dan ook niet zinvol om bij patiënten op de IC routinematig en zonder duidelijke vraagstelling (herhaaldelijk) een manuele differentiatie van het bloedbeeld uit te voeren.

Inleiding

De differentiële telling van het bloedbeeld is één van de meest aangevraagde hematologische bepalingen. Deze bepaling wordt toegepast in de diagnostiek van infecties en bij verdenking op hemato-oncologische maligniteiten, maar is ook vaak onderdeel van een screenend, algemeen hematologisch onderzoek.1
In laboratoria wordt veelal gekozen voor een initiële automatische differentiatie met een hemocytometer, gevolgd door manuele microscopische beoordeling van het perifere bloed wanneer automatische beoordeling mogelijk onbetrouwbaar is.2,3 De manuele beoordeling kan hierbij ondersteund worden door het geautomatiseerd vervaardigen en beoordelen van bloeduitstrijkjes met digitale microscopiesystemen, waarbij preclassificatie van celtypen plaatsvindt.4 Daarnaast kan deze beoordeling volledig manueel plaatsvinden, gebruikmakend van

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?