‘Artificial Intelligence maakt de zorg menselijker’

  • 3 min.
  • Innovatie

Een betere laboratoriumdiagnostiek door artificial intelligence? Zover is het nog niet, maar dat is slechts een kwestie van tijd, stelt Guido Geerts, CEO bij Delft Imaging.

Portretfoto (kleur) Guido Geerts
Guido Geerts, CEO van Delft Imaging

De toekomst? Dan zijn er geen ziekenhuizen meer zoals we ze nu kennen. ‘Mensen worden dan continu gemonitord bij wat ze doen. Hun adem, zweet, urine, alles wordt dagelijks gescreend met artificial intelligence (AI). Op basis daarvan krijgen ze tips en leefstijladviezen. Meer sporten, gezonder eten, stoppen met roken, noem maar op. Preventie en vroegdiagnostiek door AI, dat wordt de toekomst. Daar komt geen ziekenhuis meer aan te pas.’
Guido Geerts weet het, het klinkt nu nog als sciencefiction. Maar hij is ervan overtuigd dat AI die toekomst elke dag een stapje dichterbij brengt. Delft Imaging werkt daar zelf hard aan. Zo zorgt de door het bedrijf ontwikkelde AI-tool op vroeg-screening van tuberculose (TBC) ervoor dat er in vooral lagelonenlanden geen radioloog of röntgenlaborant meer nodig is om TBC tijdig op te sporen.

‘TBC is een silent killer. Elk jaar sterven er 1,5 miljoen mensen aan, vooral in niet-Westerse landen in Afrika en Azië. In veel van die landen zijn onvoldoende radiologen om alle mensen die risico lopen op TBC te screenen. Met onze AI-tool lukt ons dat wel. We hebben daarmee wereldwijd al acht miljoen mensen in vijftig landen kunnen diagnosticeren. Op basis daarvan hebben we inmiddels 160 duizend mensen met risico op TBC kunnen behandelen, waarbij we altijd samenwerken met lokale behandelteams. Die mensen waren anders misschien niet ontdekt en zouden uiteindelijk zijn overleden.’

Tien keer sneller én beter

De kracht van het AIalgoritme in vroegdetectie van TBC is dat het door beeldanalyse van een thoraxröntgenfoto, die overal ter plaatse gemaakt kan worden, elke TBCvariant kan herkennen. ‘Ons algoritme is slimmer dan welke radioloog dan ook, wereldwijd, in het opsporen van TBC.’
Niet elke radioloog vindt dat leuk, weet Geerts. ‘Sommige radiologen zijn bang dat AI hun werk overneemt, maar die angst is onterecht. Integendeel, veel van de beeldanalyses die je als radioloog nu zelf moet doen, kan de computer tien keer sneller én beter uitvoeren. Als je daar gebruik van maakt, dan houd je zelf meer tijd over voor de patiënt. AI maakt de zorg daarmee menselijker.’

Intussen werkt Delft Imaging, samen met haar zusterbedrijf Thirona BV in Nijmegen, ook aan AItools waarmee je, door beeldvorming van het oog, ziekten als diabetes retinopathie en glaucoom kunt opsporen. ‘Als je straks naar de opticien gaat, kan die met behulp van AI deze ziektebeelden ter plekke onderkennen. Dat is in vijf minuten gebeurd, en het kost bijna niks. Dat maakt de zorg goedkoper. Want hoe eerder je aandoeningen kunt screenen, hoe meer je voorkomt dat ze later leiden tot dure ziekenhuisopnames en behandelingen.’

‘Wees er niet bang voor’

TBC, diabetes retinopathie, glaucoom, het is pas het begin, stelt Geerts. ‘AI vindt steeds meer zijn weg in de vroegdiagnostiek van ziektebeelden. We zien dat nu vooral in de radiologie, vaker een voorloper als het gaat om ziekenhuisinnovaties. Maar het duurt niet lang totdat ook andere ziekenhuisspecialismen ervan zullen profiteren.’ Zoals de klinische chemie. Geerts vindt het te vroeg om nu al te kunnen inschatten wanneer en hoe AI zijn intrede zal doen in het werkveld van de klinisch chemicus, maar dat is volgens hem slechts een kwestie van tijd. ‘Het wordt zonder meer een onderdeel van hun werkzaamheden. Al was het maar doordat AI functies gaat overnemen en werkprocessen kan helpen automatiseren. Mijn advies aan klinisch chemici is daarom: wees er niet bang voor, maar omarm het. AI levert je een completer diagnostisch beeld op. Dat draagt bij aan een optimale behandeling van de patiënt.’ Geerts spreekt dinsdag 31 mei op het Lustrumcongres 2022 van de NVKC.


Guido Geerts is CEO van Delft Imaging, een bedrijf dat röntgensystemen, mobiele klinieken en kunstmatige intelligentieoplossingen levert aan nationale tuberculoseprogramma’s wereldwijd. Daarnaast is Geerts coCEO van Thirona, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie op het gebied van de analyse van thoracale CT-scans, thoraxfoto’s en retinabeelden.