Een wispelturige stollingstijd

  • 3 min.
  • Diagnose

Patiënt

Een 32-jarige vrouw, G2P1 met een amenorroeduur van 12 weken, meldde zich bij de gynaecoloog in verband met hevig vaginaal bloedverlies. Patiënt had geen andere bloedingsproblemen in het verleden, gebruikte geen medicatie en was nooit geopereerd. De gynaecoloog stelde echografisch een intacte graviditeit vast en vond evenmin aanwijzingen voor andere gynaecologische bloedingsfoci. Na een korte observatieperiode van enkele uren werd er geen actief bloedverlies meer vastgesteld, echter patiënte maakte zich nog steeds zorgen. Hierop werd laboratoriumdiagnostiek aangevraagd in het kader van een verhoogde bloedingsneiging (trombocyten, PT, APTT, fibrinogeen).

Laboratoriumdiagnostiek

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?