Onverwachte mixed-field reacties in de bloedgroep

  • 4 min.
  • Diagnose uit het laboratorium

Bij een vrouw van middelbare leeftijd werd in ons ziekenhuis in het kader van een zwangerschapstraject een bloedgroepbepaling aangevraagd. Hierbij werden twee onafhankelijke bloedafnames uitgevoerd waarbij mixed-field reacties werden waargenomen bij zowel de ABO- als de Rhesus-fenotypering

Met de Bio-rad gelkolommethode zagen wij dubbelpopulaties in de anti-A, anti-C en anti-E kolom (figuur 1A). De drie-cel irregulaire antistofscreening was negatief. Mevrouw was niet bekend met een recente bl-of stamceltransplantatie. Er werd aanvullend onderzoek ingezet om de oorzaak van de mixed-field reacties te achterhalen.

Laboratoriumdiagnostiek

Vervolgdiagnostiek werd uitgevoerd door Sanquin. Opnieuw werd het vergelijkbare mixed-field patroon waargenomen in de Bio-rad gelkolommethode. Als tweede methode werd de buisjesmethode ingezet waarbij de erytrocyten van mevrouw in combinatie met verschillende antisera werden geïncubeerd. Ook met de buisjesmethode werd een vergelijkbaar mixed-field patroon waargenomen (figuur 1B). Om fenotypisch onderscheid te kunnen maken tussen de twee circulerende celpopulaties werd vervolgens anti-A reagens toegevoegd aan

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?