Benigne plasmacytose na thiamazol gebruik

  • 3 min.
  • Diagnose uit het laboratorium

Patiënt

Deze casus betreft een 64-jarige patiënte met in de voorgeschiedenis stadium IV niet-kleincellige longkanker waarvoor zij behandeld wordt met pembrolizumab, een gehumaniseerd IgG4-antilichaam gericht tegen de PD-1-receptor. Doordat deze receptor ook aanwezig is in de schildklier, zorgt dit middel frequent voor schildkierproblematiek, waarbij zowel hypo- als hyperthyreoïdie wordt gezien. Deze patiënt ontwikkelt een immuun-hyperthyreoïdie, waarvoor gestart wordt met een block & replace-therapie middels thiamazol en levothyroxine. Eén van de meest beruchte bijwerkingen van thiamazol is agranulocytose met levensbedreigende infecties tot gevolg. Helaas ontwikkelt de patiënt inderdaad een diepe neutropenie en presenteert zich op de spoedeisende hulp met koorts en een orale schimmelinfectie. In het laboratorium wordt onderstaande opvallende

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?