Onvoldoende regie door arts naar aanleiding van afwijkende bloedwaarden ondanks dat hiertoe was geadviseerd door de klinisch chemicus

  • 4 min.
  • Kwaliteit

Korte samenvatting

Medische tuchtzaken waarbij de verantwoordelijkheden bij het stellen van de indicatie, aanvragen en opvolgen van laboratoriumdiagnostiek centraal staan zijn beperkt. Desalniettemin leveren deze tuchtzaken interessante gezichtspunten op die niet alleen relevant zijn voor de aanvrager, maar ook voor de klinisch chemicus.

In deze tuchtzaak heeft een arts geen actie ondernomen naar aanleiding van een afwijkende uitslag van een leukocytendifferentiatie ondanks dat de klinisch chemicus geadviseerd had om te overleggen met een internist-hematoloog.1 Het niet adequaat opvolgen van deze afwijkende uitslagen heeft geleid tot een vertraging van ruim 1,5 jaar in het stellen van de diagnose en het starten van de behandeling.

Casus

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?