‘Je moet de samenwerking zelf zoeken’

  • 5 min.
  • AIOS

De eerste jonge klaren die de vernieuwde profileringsfase hebben doorlopen zijn reeds geregistreerd, hoog tijd dus om de balans op te maken. Deze rubriek geschreven door het AIOS-bestuur heeft als bedoeling om zowel de vakinhoud van de projecten als de toegevoegde waarde van de verschillende focusgebieden uit te lichten. Ditmaal spraken we met Gemma Brufau Donés, die in mei 2023 haar opleiding heeft afgerond.

Portret (kleur) Gemma Brufau Donés

Gemma begon haar opleiding in januari 2019 bij Result Laboratorium in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het laatste jaar van haar opleiding werkte zij aan haar profileringsfase getiteld Implementatie van Next Generation Sequencing (NGS) voor farmacogenetische diagnostiek in de eerste en tweede lijn. Vanwege haar farmacie-achtergrond heeft zij grote affiniteit met de farmacogenetica en wilde zij hier graag haar profilering aan besteden. Het doel van haar profileringstraject was de implementatie van farmacogenetisch onderzoek bij Result Laboratorium, voor zowel de eerste- als ook de tweedelijnszorg. Met het Erasmus MC naast de deur, met grote expertise op dit gebied, lag de keus voor de hand om de werkzaamheden voor haar profilering te verdelen over het Erasmus MC en Result Laboratorium. Het profileringsproject was grofweg opgedeeld in drie onderdelen, waarin alle focusgebieden (medisch leiderschap, methodologie en datavaardigheden, en technologie) en de meeste &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?