Twee projecten rondom consultvoering, passend bij medisch leiderschap

  • 5 min.
  • AIOS

De eerste jonge klaren die de vernieuwde profileringsfase hebben doorlopen zijn reeds geregistreerd, hoog tijd dus om de balans op te maken. Deze rubriek, geschreven door het AIOS-bestuur, heeft tot doel om zowel de vakinhoud van de projecten als de toegevoegde waarde van de verschillende focusgebieden uit te lichten. We spraken met Fleur Schaper, die in januari 2024 haar opleiding heeft afgerond.

Portretfoto (kleur) Fleur Schaper

Ten tijde van dit interview is Fleur bezig met de laatste drie maanden van haar opleiding en profilering, waarvoor ze terug is in het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC) in Delft. Hier is ze in januari 2020 begonnen met haar opleiding, waarbij ze zowel in Delft als op locatie Langeland in Zoetermeer werkte. Fleur wilde echter voor haar profilering de kans grijpen om naar een academisch ziekenhuis te gaan, als aanvulling op haar ervaring in de periferie. ‘Ik zou het zeker aanraden om je profilering ergens anders te doen dan in het ziekenhuis waar je bent opgeleid, in deze fase van je loopbaan kan het relatief makkelijk.’

Toen ze zich ging oriënteren op profileringsprojecten heeft Fleur niet alleen met haar opleider overlegd, maar ook input opgehaald bij de anderen van het opleidingsteam en daarbuiten, om verschillende ideeën op te doen. Fleur is vervolgens doelbewust op zoek gegaan naar twee losse projecten in een academisch en perifeer ziekenhuis. Het eerste project van zes maanden vond plaats in het Maastricht UMC+, het tweede project van drie maanden bij het RHMDC in Delft. De twee projecten hebben als overkoepelend thema ‘consultvoering’, passend binnen het thema medisch leiderschap.

Vooruitdenken loont

De oorsprong van het eerste project ontstond tijdens het NVKC-lustrumcongres in het voorjaar van 2022. Fleur bezocht hier de presentatie van Jochen Cals, hoogleraar Effectieve Diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde en huisarts. ‘Zijn verhaal sprak me erg aan en hoewel het nog vroeg was, bedacht ik meteen dat ik dit onderwerp in m’n achterhoofd wilde houden voor mijn profilering.’ Vooruitdenken loont, want als ze vervolgens laagdrempelig contact zoekt met Judith Bons van het Maastricht UMC+ om te informeren over mogelijke projecten, wordt Fleur in contact gebracht met Jochen. Het voorstel is om een project te gaan doen over patiëntvriendelijk commentaar, omdat Maastricht UMC+ als academisch centrum ook huisartsen bedient. Deze kans grijpt Fleur met beide handen aan. ‘Het project sloot heel mooi aan bij mijn ervaring als lid van de NVKC-werkgroep Leidraad ontwikkelen patiëntvriendelijk commentaar.’

Fleur werkt in deze tijd samen met Jochen Cals en Frederieke van der Mee (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker), wat heel leerzaam bleek. Het project is opgezet in samenspraak met klinisch chemici van Maastricht UMC+ en richt zich op drie onderdelen. Ten eerste wordt er middels een enquête geïnventariseerd wat er bij verschillende huisartsenlaboratoria en perifere ziekenhuizen gedaan wordt aan patiëntvriendelijk commentaar. Daarnaast heeft Fleur zelf patiëntvriendelijke standaardcommentaarregels geschreven voor een aantal van de meest aangevraagde testen. Ten slotte heeft ze samen met Frederieke een systematische review geschreven, het belangrijkste product voor haar profileringsproject. In deze review analyseren Fleur en Frederieke de bestaande literatuur over weergavemethoden van laboratoriumuitslagen binnen het patiëntportaal om zo inzicht te geven in welke manieren van communicatie en welke grafiektypes het beste worden begrepen en beoordeeld door patiënten. De review is op het moment van het interview ingediend bij een vakblad.

In het Maastricht UMC+ heeft Fleur daarnaast meegedraaid met de vakgroep klinische chemie en daarbij kleine projecten gedaan die aansloten bij de eerstelijnsdiagnostiek. Om tijdens deze zes maanden ook de dienst nog in de vingers te blijven houden heeft ze ervoor gekozen om bovendien mee te draaien in het chemiedienstrooster. Daarnaast wilde ze in deze academische setting profiteren van de verdiepende casuïstiek en daarom sloot ze ook aan bij MDO’s over bloedingsneiging en hypofyseproblematiek.

Verbeteren van consultvoering voor functietesten

Voor het tweede deel van haar profilering is Fleur zich gaan bezighouden met het optimaliseren van functietesten en het verbeteren van de consultvoering in haar eigen opleidingscentrum in Delft. ‘Dit tweede project is heel anders dan het eerste, maar sluit qua consultvoering mooi aan. Dit werd ook opgemerkt door de registratiecommissie en de twee projecten werden dan ook meteen goedgekeurd.’ Het tweede profileringsproject werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de kinderendocrinologie. ‘In het RHMDC doen we veel functietesten zelf, wat best bijzonder is voor een perifeer huis. Daarnaast nemen we als klinisch chemici deel aan het MDO kinderendocrinologie en zijn er korte lijntjes met de kinderendocrinologen. Door het schrijven van consultteksten voor functietesten kon ik bijdragen aan een stukje zichtbaarheid vanuit het lab.’ Het schrijven van consultteksten werd gecombineerd met het uitwerken van endocrinologiecasussen, wat leidde tot een gebalanceerd project.

Intrinsieke motivatie

Fleur kijkt tevreden terug op haar keuze voor twee projecten. ‘Ik heb het gevoel dat ik op deze manier heel breed ben opgeleid. Ik heb mijn laboratoriumverantwoordelijkheid van drie maanden in de hematologie gedaan, en heb nu dankzij mijn profilering ervaring op kunnen doen in een academische setting, me verdiept in consultvoering en in de endocrinologie.’ Ze geeft aan dat wat haar betreft enthousiasme over de inhoud van de projecten het belangrijkst is. Als tip voor AIOS die nog moeten beginnen aan hun profilering noemt ze het belang van het helder maken van de wederzijdse verwachtingen, juist als je je op verschillende plekken gaat profileren. ‘Zorg dat van tevoren helder is welke EPA’s je nog moet afronden en wanneer je dit gaat doen. Beter nog, rond zoveel mogelijk EPA’s af voor de start van de profileringsfase, zodat je je op je profileringsproject(en) kunt focussen. Maak ook duidelijke afspraken over of en hoeveel diensten je doet, en of je er kleine zijprojecten bij wil doen. Zo weet iedereen wat er van je verwacht mag worden en kun je dit zelf bewaken. Blijf ook in nauw contact met je opleiders en voer regelmatig voortgangsgesprekken, zo blijven alle neuzen dezelfde kant op gericht.’

Nu rest Fleur nog de laatste zes weken van haar profilering in Delft. Intussen is ze bezig met zich voorbereiden op de volgende stap; het vinden van een mooie plek om aan de slag te gaan als klinisch chemicus.