Participeren

  • 2 min.
  • Column
Portretfoto (kleur) Nannette Brouwer

Eindelijk was het zo ver, het NVKC-voorjaarscongres live, in verband met het lustrum op de prachtige locatie van de SS Rotterdam. Het was heerlijk om zoveel collega’s weer even te zien en te spreken en met zijn allen dansend de avond te eindigen op de melodie van Narcotic – Liquido, ten gehore gebracht door de band At Your Service. Echt, daar kan toch geen online meeting tegenop? Voor mij had het congres nog wel een dagje langer mogen duren, want ik had met nog wel veel meer collega’s even willen bijkletsen.

Tegelijkertijd ook voor mij de ontgroening als bestuurslid tijdens het congres. Dit omdat ik in november tijdens de online najaarsvergadering van Leo Jacobs het stokje op de portefeuille Kwaliteit heb overgenomen. Nu kent het NVKC-bestuur gelukkig weinig rituelen en beproevingen voor de nieuwkomers en ben ik met open armen ontvangen. Op maandagavond voor het congres zijn de rollen, voor zover niet al eerder besproken, verdeeld tussen de bestuursleden en was de aftrap gegeven voor deze mooie lustrumeditie.

Het programma tijdens het congres was een mooie afspiegeling van hetgeen er in de visie van de NVKC ook beschreven staat. Netwerken, integrale diagnostiek, gebruik van Artificial Intelligence voor meer duiding bij de resultaten en medisch leiderschap is wat ons momenteel bezig houdt. Kwaliteit leveren hierbij wordt door ons als bijna vanzelfsprekend geacht. Ook in de visie staat dat als het gaat om kwaliteit, we op de schouders van reuzen staan. Daarmee verschuift ook het aangrijpingspunt van onze inspanningen om kwaliteit te verbeteren van het lab naar buiten. En dat is dan ook precies wat ik zie gebeuren. Bijvoorbeeld met het realiseren van de diagnostische module in de FMS-richtlijnen, hierdoor kunnen we efficiënter en vaker participeren in de herziening, beoordeling of autorisatie van FMS-richtlijnen van andere wetenschappelijke verenigingen waar laboratoriumdiagnostiek een rol in speelt. Het vraagt echter nog steeds een inspanning van onze leden om hier handen en voeten aan te geven. Ik herken daarin wel de woorden van Marcel Levi tijdens het voorjaarscongres: “Klinisch chemici - jullie mogen wel wat meer jullie kennis claimen”. Het Klein Duimpje-gevoel speelt ook binnen onze vereniging; als we niet de supergespecialiseerde expert zijn op een onderwerp, zijn we terughoudend om te willen participeren, terwijl wij allen door onze opleiding en herregistratie bij uitstek geschikt zijn over dat klinisch chemische onderwerp om input te kunnen geven in een diagnostische module van een klinische richtlijn. Dus schroom niet langer, maar gebruik ook deze kans om naar buiten te treden, nieuwe netwerken te bouwen en uw eigen werkzaamheden een verdieping te geven. Graag richt ik me mij deze oproep ook op de relatief jonge klaren: met de opleiding vers achter de kiezen zit de kennis helemaal nog vooraan in de hersenen!

Voor mij is de bestuurspositie bij de NVKC ook een mooie gelegenheid tot het naar buiten treden en het laten zien wat we als klinisch chemici allemaal in huis hebben. Ik treed al veel naar buiten als Liaison van onze vakgroep, vooral richting de medisch specialisten van de ziekenhuizen, maar daar komen nu heel wat andere gremia bij. Een nieuwe uitdaging dus, één waar ik veel zin in heb. Omdat ik voor mijn bestuursperiode al een tijdje binnen de commissie en later het cluster Kwaliteit heb meegedraaid, is het ook inhoudelijk bekend terrein wat de onderwerpen zijn die op dit moment op het gebied van kwaliteit op de agenda staan binnen onze beroepsvereniging. Laat dat de teaser zijn voor de volgende column van mijn hand, met daarin uiteraard meer updates uit het kwaliteitsveld.